Dan: 16. veljače 2019.

Koncesijsko odobrenje – sve što trebate znati

Što koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru? Koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje ne isključuju opću upotrebu pomorskog dobra. Tko daje koncesijsko odobrenje? Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti …

Koncesijsko odobrenje – sve što trebate znati Read More »

Koncesija na pomorskom dobru – sve što trebate znati

Što je koncesija? Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili korištenje. Korisnici koncesija na pomorskom dobru mogu biti fizičke i pravne osobe. Prihode od naknada za koncesije ravnomjerno dijele jedinica lokalne samouprave, županija i država. Vrste koncesija na pomorskom dobru Koncesija …

Koncesija na pomorskom dobru – sve što trebate znati Read More »

Scroll to Top