Dan: 17. veljače 2019.

Devastacije pomorskog dobra u 2017. i 2018. godini

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je tijekom 2017. i 2018. godine ukupno 60 prijava o devastacijama pomorskog dobra. Prijave se jednim dijelom odnose na građevinske i slične radove na pomorskom dobru poput bespravne gradnje (najveći broj prijava), ilegalnog nasipanja plaža i mora te postavljanja pontona bez dozvola. Gospodarska korištenja pomorskog dobra …

Devastacije pomorskog dobra u 2017. i 2018. godini Read More »

Što spada pod dohranu plaže?

Tehničko održavanje plaže odnosi se na dohranu plaže koja se radi u sklopu tehničkog održavanja postojećih plaža, prirodnih ili djelomično nasutih ili uređenih nasutih plaža i to isključivo u postojećim gabaritima, a sve u suradnji s jedinicom lokalne samouprave kroz redovno održavanje pomorskog dobra. Materijal za potrebe održavanja plaža potrebno je ponajprije vaditi iz susjednih …

Što spada pod dohranu plaže? Read More »

Kako se određuju granice pomorskog dobra

Pomorsko dobro jest opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se pod uvjetima i na način propisan zakonom. Pravna materija pomorskog dobra uređena je Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama (2016.). Zakon na cjelovit način obuhvaća područje pomorskog dobra i morskih luka na način da uređujući pravni status pomorskog …

Kako se određuju granice pomorskog dobra Read More »

Što je sve potrebno za dobivanje koncesije

Koncesija na pomorskom dobru (odnosi se na izvan lučko područje luka otvaranih za javni promet kao što je, na primjer, gospodarsko korištenje plaža, ugostiteljskih plažnih objekata i sl.) može se dati nakon što je granica pomorskog dobra utvrđena i provedena u zemljišnim knjigama (Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra). Napomena: za marikulturu i za …

Što je sve potrebno za dobivanje koncesije Read More »

Scroll to Top