Najčešći primjeri prijava devastacije pomorskog dobra