2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva

U skladu sa zaključkom s 1. Koordinacije obalnih županija odnosno ŽOC-eva, ATRAC je u suradnji sa Zadarskom županijom organizirao „Drugu koordinaciju za unaprjeđenje sustava pripravnosti i reagiranja na iznenadna onečišćenja morskog okoliša“. Druga koordinacija održana je u periodu od 03. – 04. travnja 2019. godine u Biogradu na Moru. Koordinacija je okupila uže sastave Županijskih operativnih centara Primorsko-goranske, …

2. Koordinacija obalnih ŽOC-eva Read More »