Prvo savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse” 14. lipnja u Splitu

Prvo savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse” 14. lipnja u Splitu Prvo stručno savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse”, održat će se 14. lipnja 2019. godine s početkom u 8:30 sati u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore …

Prvo savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse” 14. lipnja u Splitu Read More »