Koncesionari plaža imaju obvezu postavljanja informativnih ploča

Jedna od obveza koncesionara na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji je postavljanje informativne ploče koje je definiramo Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», broj 110/17). U članku 9. Pravilnika je propisano: “nekomercijalne info ploče na hrvatskom i još najmanje na …

Koncesionari plaža imaju obvezu postavljanja informativnih ploča Read More »