Sve na jednom mjestu

DOKUMENTI

za upravljanje pomorskim dobrom
Splitsko-dalmatinske županije

Planovi upravljanja pomorskim dobrom i koncesijska odobrenja gradova i općina za 2022. godinu

Grad / Općina Interaktivna karta Plan upravljanja
Baška Voda interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Bol interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Brela interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Dugi Rat interaktivna kartaInteraktivna karta
Gradac interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Hvar interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Jelsa interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Kaštela interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Grafički dio Plana upravljanja pomorskim dobrom interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Komiža interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Makarska interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom interaktivna karta Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom
Marina interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Milna interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Nerežišća interaktivna kartaInteraktivna karta
Okrug interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Omiš interaktivna kartaInteraktivna karta
Podgora interaktivna kartaInteraktivna karta
Podstrana interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Postira interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Pučišća interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Seget interaktivna kartaInteraktivna karta
Split interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Stari Grad interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom interaktivna karta Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom
Supetar interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Sutivan interaktivna kartaInteraktivna karta
Šolta interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Trogir interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom interaktivna karta Grafički dio Plana upravljanja pomorskim dobrom
Tučepi interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom
Vis interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja pomorskim dobrom

  • Izvješća
  • Obrasci
  • Planovi