Sve na jednom mjestu

DOKUMENTI

za upravljanje pomorskim dobrom
Splitsko-dalmatinske županije

Planovi upravljanja pomorskim dobrom i koncesijska odobrenja gradova i općina za 2021. godinu

Grad / Općina Interaktivna karta Plan upravljanja
Baška Voda interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta I.Izmjene i dopune Plana upravljanja interaktivna karta II. izmjene i dopune Plana upravljanja interaktivna karta III.Izmjene i dopune Plana upravljanja
Bol interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Brela interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Dugi Rat interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta I.Izmjene i dopune Plana upravljanja interaktivna karta II.Izmjene i dopune Plana upravljanja
Gradac interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Hvar interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja
Jelsa interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja
Kaštela interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Komiža interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Makarska interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Dopune plana upravljanja
Marina interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja
Milna interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Nerežišća interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Okrug interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja
Omiš interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja interaktivna karta II. Izmjene i dopune Plana upravljanja
Podgora interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Dopuna Plana upravljanja
Podstrana interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja interaktivna karta II.Izmjene i dopune Plana upravljanja
Postira interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja
Pučišća interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021.
Seget interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021.
Split interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021.
Supetar interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021. interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja
Sutivan interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021. interaktivna karta I. dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
Šolta interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021. interaktivna karta Izmjene i dopune Plana upravljanja za 2021.
Trogir interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021.
Tučepi interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021.
Vis interaktivna kartaInteraktivna karta interaktivna karta Plan upravljanja za 2021.

  • Izvješća
  • Obrasci
  • Planovi