KONTAKT

 

Imate li pitanja?

telefon

Nazovite nas

 

+385 (21) 400 - 282

lokacija

Posjetite nas

 

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za turizam i pomorstvo
Domovinskog rata 2, 21 000 Split

mail

Prijavite devastaciju

 

Ukoliko imate saznanja o nezakonitostima, prijavite devastaciju, jer pomorsko je dobro – naše dobro.

O nama

Upravni odjel za turizam i pomorstvo

Upravni odjel za turizam i pomorstvo obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma i pomorstva, prati stanje u području turizma i pomorstva, te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg turističkog i pomorskog razvoja Županije.

 

Prati, analizira i provodi strategije razvoja turizma.

 

Prati, analizira i predlaže plan i strategiju upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

Predlaže i stručno razrađuje planove izgradnje objekata na pomorskom dobru na području Županije, sudjeluje u izradi prostornog plana Županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom i lučkom infrastrukturom.

 

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

 

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

 

Preuzmite knjigu standarda i bannere.

Pročelnik

Stipe Čogelja, dipl. iur.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo
Telefon: 021 400 282
Adresa: Split, Domovinskog rata 2/IV
E-mail: stipe.cogelja@dalmacija.hr

Voditeljica projekta

Matea Dorčić, dipl. iur.
Voditeljica pododsjeka za granice pomorskog dobra, održavanje i planiranje na pomorskom dobru i ekologiju mora 
Telefon: 021 400 008
Adresa: Split, Domovinskog rata 2/IV
E-mail

matea.dorcic@dalmacija.hr