Transparentno

POZIVI I NATJEČAJI

Pratite javne pozive i natječaje Splitsko-dalmatinske županije.

Datum
Naziv
Preuzimanje
14.1.2019.
Koncesija na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - sportske luke Labud na dijelu k.o. Split, predio uvala Baluni, Grad Split
12