O projektu

POMORSKO
JE DOBRO

 

Pomorsko dobro možemo zaštititi…

…zajedničkom edukacijom, informiranjem i aktiviranjem građana i institucija.

…izradom

…izradom

transparentnih planova upravljanja pomorskim dobrom

Splitsko-dalmatinska županija izradila je predloške planova za 32 grada i općine na pomorskom dijelu županije.

…prestankom

…prestankom

zlouporabe izdanih koncesija i koncesijskih odobrenja

Splitsko-dalmatinska županija aktivno sudjeluje u praćenju obveza koncesionara što je do sada rezultiralo sankcioniranjem prekršitelja.

…sprječavanjem

…sprječavanjem

ekološke devastacije pomorskog dobra

Zaštitimo zajedno obalu, podmorje i more od ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, zagađenja kemikalijama i nezakonite gradnje na pomorskom dobru.

 

POMORSKO-je-DOBRO_logo-05

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti Splitsko-dalmatinske županije
na izgradnji sustava koji će omogućiti transparentnije i efikasnije
upravljanje pomorskim dobrom u
Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

 

Pridružite nam se u zaštiti pomorskog dobra!

Educiraj se

Educiraj se

Naučite sve razlike između koncesija i koncesijskih odobrenja te što sve podrazumijeva devastacija pomorskog dobra.

Informiraj se

Informiraj se

Saznajte sve o planovima upravljanja pomorskim dobrom u svojoj zajednici i provjerite prava i obveze koncesionara.

Aktiviraj se

Aktiviraj se

Ako imate saznanja, o nezakonitostima, prijavite devastaciju pomorskog dobra jer pomorsko je dobro – naše dobro.Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Vodič za očuvanje pomorskog dobra

POMORSKO-je-DOBRO
SDZ

Partneri

u transparentnom upravljanju pomorskim dobrom