Upoznajte abecedu zaštite pomorskog dobra

educiraj se
za POMORSKO DOBRO

Naučite sve razlike između koncesije i koncesijkog odobrenja i što je devastacija pomorskog dobra

Kako možemo zaštititi
pomorsko dobro?

Zajedničkom edukacijom, informiranjem i aktiviranjem građana i institucija.

Pomorsko Je Dobro - IKONE-11

Izradom

transparentnih planova upravljanja
pomorskim dobrom

Splitsko-dalmatinska odobrenja županija je za 32 grada i općine na pomorskom dijelu županije izradila predloške planova

Pomorsko Je Dobro - IKONE-12

Prestankom

zlouporabe izdanih koncesija
i koncesijskih odobrenja

Splitsko-dalmatinska županija aktivno sudjeluje u praćenju obveza koncesionara što je do sada rezultiralo sankicioniranjem prekršitelja.

Pomorsko Je Dobro - IKONE-13

Spriječavanjem

ekološke devastacije
pomorskog dobra

Zaštitimo zajedno obalu, podmorje i more od ilegalnog odlaganja građevinskog otpada, zagađenja kemikalijama i nezakonite gradnje na pomorskom dobru.

Pridružite nam se u zaštiti
pomorskog dobra!

Educiraj se

naučite sve razlike između koncesija i koncesijskih odobrenja, te što sve podrazumjeva devastacija pomorskog dobra

Informiraj se

saznajte sve o planovima upravljanja pomorskim dobrom u vašoj zajednici i provjerite prava i obveze koncesionara

Aktiviraj se

prijavite devastaciju pomorskog dobra jer Pomorsko je dobro - naše je dobro

Partneri

SDŽ pruža podršku gradovima i općinama u transparentnom upravljanju pomorskim dobrom.

Scroll to Top