Informiraj se

MIKROLOKACIJE
POMORSKOG DOBRA

Istražite koncesije i koncesijska odobrenja
na Vašem području

Mikrolokacije

wdt_ID Naziv mikrolokacije Katast. čestica br. Grad / Općina Nositelj/tvrtka Sredstvo Vrsta
1 Plaža Prja 4263 k.o. Dol Postira Burin d.o.o. Suncobrani, ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
2 Plaža Rot 1144/1 k.o. Postira Postira Jerko Jelinčić Ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
3 Plaža Molo Lozna 1304/13 k.o. Postira Postira Burin d.o.o. suncobrani i ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
4 Plaža Molo Lozna 1304/13 k.o. Postira Postira U.O. Doris brodica na motorni pogon, pedalina, kiosk do 12m2, suncobani, ležaljke, koncesijsko odobrenje 2018.
5 Plaža Porat 2775 k.o. Postira Postira Brač Adventure d.o.o. kajak koncesijsko odobrenje 2018.
6 Plaža ispred Pastura 890/11 k.o. Postira Postira Pastura d.o.o. Ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
7 Plaža ispred Pasture 891/2 k.o. Postira Postira Pastura d.o.o. Ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
8 Plaža Sv. Rok 3904/1, k.o. Pučišća Pučišća Grikula d.o.o. Brodica na motorni pogon koncesijsko odobrenje 2018.
9 Plaža Macel 3060/1, k.o. Pučišća Pučišća Grikula d.o.o. Brodica na motorni pogon koncesijsko odobrenje 2018.
10 Plaža „Treće lučice“ 2568/6, k.o. Pučišća Pučišća Leo Vrandečić d.o.o. Montažni objekti do 12 m2, pripadajuća terasa objekta koncesijsko odobrenje 2018.
Naziv mikrolokacije Grad / Općina Nositelj/tvrtka Vrsta

Za uvid u detaljan položaj mikrolokacije na karti, upišite broj katastarske čestice tražene mikrolokacije na Geoportalu.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email