Informiraj se

MIKROLOKACIJE
POMORSKOG DOBRA

Istražite koncesije i koncesijska odobrenja
na Vašem području

Mikrolokacije

wdt_ID Naziv mikrolokacije Katast. čestica br. Grad / Općina Nositelj/tvrtka Sredstvo Vrsta
1 Plaža Prja 4263 k.o. Dol Postira Burin d.o.o. Suncobrani, ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
2 Plaža Rot 1144/1 k.o. Postira Postira Jerko Jelinčić Ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
3 Plaža Molo Lozna 1304/13 k.o. Postira Postira Burin d.o.o. suncobrani i ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
4 Plaža Molo Lozna 1304/13 k.o. Postira Postira U.O. Doris brodica na motorni pogon, pedalina, kiosk do 12m2, suncobani, ležaljke, koncesijsko odobrenje 2018.
5 Plaža Porat 2775 k.o. Postira Postira Brač Adventure d.o.o. kajak koncesijsko odobrenje 2018.
6 Plaža ispred Pastura 890/11 k.o. Postira Postira Pastura d.o.o. Ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
7 Plaža ispred Pasture 891/2 k.o. Postira Postira Pastura d.o.o. Ležaljke koncesijsko odobrenje 2018.
8 Plaža Sv. Rok 3904/1, k.o. Pučišća Pučišća Grikula d.o.o. Brodica na motorni pogon koncesijsko odobrenje 2018.
9 Plaža Macel 3060/1, k.o. Pučišća Pučišća Grikula d.o.o. Brodica na motorni pogon koncesijsko odobrenje 2018.
10 Plaža „Treće lučice“ 2568/6, k.o. Pučišća Pučišća Leo Vrandečić d.o.o. Montažni objekti do 12 m2, pripadajuća terasa objekta koncesijsko odobrenje 2018.
Naziv mikrolokacije Grad / Općina Nositelj/tvrtka Vrsta

Za uvid u detaljan položaj mikrolokacije na karti, upišite broj katastarske čestice tražene mikrolokacije na Geoportalu.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top