PRIJAVA DEVASTACIJE POMORSKOG DOBRA

Prijavi devastaciju

Prijaviti možete i anonimno.

Prijavite devastaciju pomorskog dobra

Aktiviraj se!
Prijaviti možete i anonimno.

Objašnjenje

Neovlašteno nasipanje plaže

npr. fizička ili pravna osoba, a koja nije ovlaštena od grada ili općine, nasipa plažu na način da iz prijevoznog sredstva direktno u more nasipa šljunak, pijesak ili neki drugi materijal i sl.

Ilegalno odlaganje građevinskog materijala i otpada

npr. fizička ili pravna osoba direktno u more iz prijevoznog sredstva iskrcava šut ili neki drugi otpadni materijal, odnosno odlaže namještaj, smeće i sl.

Korištenje pomorskog dobra bez pravne osnove

fizička ili pravna osoba prodaje (piće, kifliće i sl. trgovačke djelatnosti), pruža usluge (masaža, tetovaža, kafić, restoran, štekat i sl. uslužne djelatnosti) ili vrši turističke djelatnosti (iznajmljivanje ležaljki i drugih sredstava) bez da imaju koncesiju ili koncesijsko odobrenje i sl.

Onečišćenje pomorskog dobra i mora

npr. brušenje i bojanje brodova, pražnjenje tanka za otpadne vode s broda, odlaganje i paljenje smeća i sl.

Neovlašteni radovi na pomorskom dobru

npr. gradnje riva, muleta, lukobrana, sidrišta, pera, postavljanje krupnog kamena u more, betoniranje, pričvršćenje opreme za pomorsko dobro i sl.