U fokusu

Prekršajni postupak protiv Općine Podgora zbog devastacije pomorskog dobra

21. siječnja 2020.

Služba za nadzor zaštite okoliša pri Državnom inspektoratu Područnog ureda u Splitu, nakon obavljenog inspekcijskog nadzora po prijavi građana putem aplikacije na web portalu Pomorsko je dobro, pokrenula je upravni postupak te je donijela rješenje kojim je Općini Podgora naređeno da za izvođenje zahvata nasipavanja morske obale  i izgradnje "kamenih pera" na lokaciji Čaklje, ishodi rješenje o ocjeni i potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

- Također, radi opisanog postupanja Općine Podgora u ovom slučaju, pokrenut je prekršajni postupak zbog počinjenja prekršaja iz članka 265. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša, protiv Općine Podgora kao pravne osobe te odgovorne osobe u pravnoj osobi, navodi se u dopisu kojeg je potpisao viši inspektor zaštite okoliša Ante Znaor.

Nadalje se dodaje kako je ovim nadzorom utvrđeno da se na pomorskom dobru izvode opisani građevinski radovi, o istom su obaviještene građevna inspekcija Državnog inspektorata kao i hidrograđevinska inspekcija Lučke kapetanije Split.

Više detalja u izvornom dopisu Službe za nazor zaštite okoliša pri Državnom inspektoratu Područnog ureda u Splitu.

Posjećamo, Upravni odjel za turizam i pomorstvo je u razdoblju od 07. ožujka 2019. g. do 03. prosinca 2019. godine putem on-line aplikacije za prijave devastacija na pomorskom dobru na web stranici www.pomorskodobro.dalmacija.hr zaprimio sedam prijava različitih prijavitelja vezano za devastaciju na pomorskom dobru na predjelu Čaklje, Općina Podgora.

Prijave su se odnosilee na sljedeće kategorije devastacija na pomorskom dobru:

-          Neovlašteni radovi na pomorskom dobru - 07. ožujka 2019.g.

-          Neovlašteni radovi na pomorskom dobru - 29. ožujka 2019.g.

-          Neovlašteno nasipanje plaže - 01. travnja 2019.g.

-          Neovlašteni radovi na pomorskom dobru  - 03. travnja 2019.g.

-          Ilegalno odlaganje građevinskog materijala - 23. travnja 2019.g.

-          Neovlašteno nasipanje plaže - 13. studenog 2019.g.

-          Neovlašteni radovi na pomorskom dobru - 03. prosinca 2019.g.

Sve zaprimljene prijave su automatski proslijeđene nadležnim institucijama.