U fokusu

Vlasnik ugostiteljskog objekta „Laganini“ uzurpirao pomorsko dobro, Grad Hvar upozoren da kontrolira uvjete izdavanja koncesijskih odobrenja

30. srpnja 2020.

Inspekcijskim nadzorom Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, provedenim na dijelu pomorskog dobra u uvali Vinogradišće, o. Sv. Klement na Hvaru, utvrđeno je da je vlasnik ugostiteljskog obrta „Laganini“ bez valjane pravne osnove na katastarskoj čestici br. 4068 Hvar, postavio više drvenih objekata koji u naravi predstavljaju kompleks od pet drvenih nadstrešnica sa zaštitom od sunca, namijenjenih usluživanju i konzumaciji hrane i pića gostiju navedenog ugostiteljskog objekta te da je djelomično betonirao dijelove pomorskog dobra u svrhu postavljanja ugostiteljske opreme i obavljanja ugostiteljske djelatnosti bez da je prethodno ishodio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra.

Sukladno Prekršajnom zakonu, vlasniku je izrečena mjera zabrane poduzimanja određene poslovne aktivnosti, odnosno gospodarskog korištenje pomorskog dobra bez koncesije, koja je i izvršena na licu mjesta postavljenjem službenog znaka i trake s natpisom „Stop inspekcija - zabrana korištenja“. Istodobno je Vijeću za prekršaje Lučke kapetanije Split podnesen optužni prijedlog protiv okrivljenog vlasnika ugostiteljskog obrta „Laganini“.

U izvješću o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim koracima ističe se kako je za ovakav zahvat u prostoru, prethodno potrebno ishoditi koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a ne koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ili iznajmljivanja suncobrana i ležaljki, o čemu Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja mora ubuduće voditi računa prilikom odlučivanja o zahtjevima za davanjem koncesijskog odobrenja.

U protivnom će, kako se ističe, inspekcijske službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražiti provođenje upravnog nadzora na poslovima upravljanja pomorskom dobrom Grada Hvara.