U fokusu

RIBARSKA LUKA U KOMIŽI - Potpisuje se ugovor za projekt vrijedan više od 37 milijuna kuna

14. veljače 2021.

Ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković i ravnatelj Lučke uprave Split doc. dr. sc. Vice Mihanović u ponedjeljak potpisuju ugovor o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.23./1.24 'Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa' za provedbu projekta izgradnje ribarske luke u Komiži u najvišem mogućem iznosu na temelju natječaja od 37.312.500,00 kuna.

Doprinos EU sredstava je 75% što iznosi 27.984.375,00 kuna, a Republike Hrvatske 25% što iznosi 9.328.125,00 kuna. Ukupan iznos ulaganja iznosi 38.625.000,00 kuna.

Komiža je grad u kojem se rodilo ribarstvo istočne obale Jadrana. Komiža se uvijek ponosila svojom ribarskom poviješću o čemu danas svjedoči Ribarski muzej, jedinstven u Hrvatskoj, smješten u staroj mletačkoj kuli na rivi. Cjelokupna je povijest otoka Visa politički i ekonomski vezana je za ribarstvo. Postoji velik broj registriranih plovila na području cjelokupne županije koji će biti izravno zainteresirani za korištenje usluga Ribarske luke Komiža. U 2018. godini ukupan ulov ribe na području Splitsko-dalmatinske županije iznosio 15.130.251,61 kg. Ukupno je 823 subjekata, od čega 160 poduzetnika, registrirano je na području Splitsko-dalmatinske županije u djelatnosti ribarstva, od čega je 74 registrirano na području Grada Komiža. Usluge luke Komiža u 2019. godini koristilo je ukupno 63 plovila, od čega 6 brodova i 57 brodica.

Trenutna lučka infrastruktura je neodgovarajuća potrebama zbog nedostatak prostora za vez i iskrcaj budući da se lučke ribarske djelatnosti miješaju s turističkima te zbog toga što je općenito stanje akvatorija luke neadekvatno. Područje obuhvata s aspekta elektroenergetskog sustava nije odgovarajuće opremljeno za potrebe luke, a ne postoje ni izgrađene infrastrukturne instalacije kanalizacije i vodovoda. Dakle, trenutno stanje operativne obale je neadekvatno za manipulacije ribom i vozilima i predstavlja ugrozu za ozljedu te oštećenje vozila. Navedeno zahtijeva hitna ulaganja kako bi se omogućilo aktiviranje prednosti lokacije i uvjet je gospodarskog i demografskog razvoja, ne samo Komiže, nego cijelog otoka Visa na kojemu sada živi samo 3.600 stanovnika.

Ribari su trenutno primorani voziti ulov do udaljenijih luka na kopnu pa čak i do Sjevernog Jadrana, čime se produžuje vrijeme od ulova do konzumacije i to u uvjetima na brodu koji nisu odgovarajući. S obzirom na potrebu poboljšanja infrastrukture, evidentirani broj ribarskih subjekata, veću potražnju usluge u odnosu na dostupne kapacitete na nivou cijele RH ali i užeg promatranog područja lokacije ulaganja, postoje opravdani argumenti da će uređeni kapaciteti luke namijenjeni isključivo ribarskim plovilima zbog svoje opremljenosti biti u potpunosti iskorišteni od strane ribara.

Projektom je obuhvaćena 1. faza ulaganja u Ribarsku luku Komiža južno od bivše tvornice ribe 'Neptun'. Previđeno uređenje primarnog lukobrana u duljini od 78 metara, platoa u korijenu primarnog lukobrana, operativne obale u duljini od 54 metra, operativne obale istočno od korijena lukobrana u duljini od 89 metara, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida. Dovršetkom prve faze uređenjem primarnog lukobrana, platoa na korijenu primarnog lukobrana, operativne obale, te operativne obale istočno od korijena lukobrana, sa uređenjem prometnih površina te instalacijama u zaleđu obalnog zida omogućiti će nesmetan i siguran rad ribara. Ulaganje će predstavljati funkcionalnu cjelinu isključivo namijenjenu manipulacijama ribara i ribarskih brodova. 

Ribari će moći na siguran i komotan način pristupiti vozilima brodu, jednostavnije iskrcavati i ukrcavati opremu, led i ulov. Napokon će u Komiži biti odvojene manipulacije ribom od mještana i turista te neće biti konflikta u korištenju obale čime se osiguravaju sigurni radni uvjeti. Uređen plato operativne obale omogućiti će nesmetan rad viljuškara i ostalih mobilnih prekrcajnih sredstava koji olakšavaju rad ribara.

Infrastruktura je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velikih deformacija nosive konstrukcije ili  štećenja kao rezultat nekog događaja u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. Primjenom zakona i propisa projektom je osigurano da konstrukcija trajno osigurava prenošenje predviđenih opterećenja bez oštećenja i trajnih deformacija, te da trajno osigurava stabilnost i sigurnu uporabu građevine.

Pristupna cesta i interne prometne površine imaju namjenu vatrogasnog pristupa te su projektirane tako da omoguće siguran i jednostavan prilaz i daljnju evakuaciju iz opasne zone.

Hidrantskom mrežom osigurano je pokrivanje propisanim količinama vode, cjelokupne zone Ribarske luke Komiža. Ukupan plato i vozne površine su projektirane na način da osiguraju sigurnu vožnju vozila na zadovoljavajućoj udaljenosti od drugih vozila i ribara. Osigurana je dovoljna širina pristupne ceste i internih prometnica (6 metara) za siguran promet vozila, te pješačkih površina, te su projektirane na način da ne dođe do klizanja. Nova infrastruktura neće predstavljati neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari i ozljede od eksplozija. Infrastruktura je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika, te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu.

Ukupno ulaganje je podijeljeno u sedam faza. Ostale faze gradnje od 2. do 7. faze odnose na izgradnju nastavka primarnog lukobrana u duljini od 185 metara, sa uređenjem prometnih i pješačkih površina sa pripadajućim instalacijama, izgradnju sekundarnog lukobrana, gatova A i B te preostalog dijela obalnih zidova u istočnom dijelu luke, uređenje prometnih i zelenih površina s parkiralištem te kompletne instalacije uključujući i crpnu stanicu sa tlačnim cjevovodom i izgradnju trafostanice. U slijedećim fazama ulaganja predviđeno je da se izgrade objekti sa hladnjačama za ribe i rakove, servisni objekti te benzinska postaja. Ostale faze izgradnje ne odnose se na ovaj projekt i nisu nužne za potpunu funkcionalnost luke. Izgradnja primarnog lukobrana omogućava siguran privez ribarskim brodovima 95% dana u godini.

Ulaganje će omogućiti odgovarajuće uvjete za prihvat i manipulaciju ribarskih brodova koji koriste otok Vis i cijelo gravitacijsko područje. Ulaganje će trajno riješiti problem konflikta ribarskih brodova s privatnim i turističkim brodovima te omogućiti primjerenu i sigurnu manipulaciju ribom. Dovoljne površine za privez broda omogućiti će iskrcaj ribe direktno na obalu te njeno vaganje i ukrcaj u rashladna vozila u najmanjem mogućem vremenu. Ulaganjem u Ribarsku luku Komiža se direktno doprinosi povećanju kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcaja ribarskih plovila. Prednost komiške ribarske luke, po provedbi projekta, je blizina područja ribarenja, brza doprema ribe, osigurana prodaja, te manipulativna lučka obala s parkiralištima, spojena na izgrađenu prometnicu, koja omogućava brz pretovar ribe u šlepere i odlazak koće na vez.

Izvor: Dalmatinski portal