U fokusu

Hrvatski hidrografski institut objavio nove internetske stranice

26. veljače 2021.

Hrvatski hidrografski institut objavio nove internetske stranice na adresi www.hhi.hr. 
 
Modernizirane su e-usluge Oglas za pomorce i Navigacijski radiooglasi, koje su nezaobilazna pomoć nautičarima i svim ostalim korisnicima službenih pomorskih karata i publikacija Hrvatskog hidrografskog instituta.
 
Ako ste zainteresirani za oceanografiju, dostupan je Portal operativne oceanografije „Adriatic Sea“, koji sadržava oceanografske podatke online – trenutni podaci s pet mareografskih postaja te vremena nastupa visokih i niskih voda (plima i oseka) za osam lokacija na istočnoj obali Jadranskog mora, kao i podaci u realnom vremenu s valografa, anemometara i barografa koji su trenutno aktivni. 
 
Hrvatski portal prostornih podataka o moru – GeoAdriatic kontinuirano se nadopunjuje novim uslugama pretraživanja i pregleda prostornih podataka o moru te drugim uslugama u području nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta. 
 
Osim dosadašnjih sadržaja, sada možete pretraživati i katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC).
 
Vaš Hrvatski hidrografski institut
 
·        Poveznice:https://www.hhi.hr
·        https://www.hhi.hr/e-servisi/oglas-za-pomorce
·        https://www.hhi.hr/e-servisi/navigacijski-radiooglasi
·        https://www.hhi.hr/proizvodi-i-usluge/pomorske-navigacijske-karte
·        https://www.hhi.hr/proizvodi-i-usluge/elektronicke-navigacijske-karte-enc
·        https://www.hhi.hr/proizvodi-i-usluge/sluzbene-navigacijske-i-ostale-publikacije
·        https://adriaticsea.hhi.hr/
·        https://geoadriatic.hhi.hr/