U fokusu

Po nalogu Državnog inspektorata RH, koncesionar, vlasnik restorana Benedikt na Benama uklonio dio nelegalnih objekata

1. ožujka 2021.

Na osnovi rješenja Državnog inspektorata RH, kojima je utvrđeno da su u sklopu restorana Benedikt na splitskom predjelu Bene, na pomorskom dobru, nelegalno izgrađeni dio poslovne zgrade, sanitarni čvor, zatvoreni šank, drvena nadstrešnica, tri armirano betonske građevine gotove konstrukcije, malonogometno igralište, nogometno  igralište, teniska igrališta, drvena kućica, tribina, lučni most i nadstrešnica kružnog oblika, UO za turizam i pomorstvo Splitsko- dalmatinske županije naložio je koncesionaru, vlasniku restorana, tvrtki Nacional d.o.o. uklanjanje navedenih objekata.

- Pozivamo vas da do 1. ožujka 2021. godine postupite sukladno citiranim Rješenjima te do navedenog datuma uklonite bespravno izgrađane građevine na koncesijskom području. Za vrijeme izvođenja radova, potrebno je pridržavati se uvjeta Konzervatorskog odjela u Splitu te uvjeta Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko – dalmatinske županije. 

Ukoliko ne postupite i uklonite navedene građevine i bespravno izgrađeni dio poslovne zgrade, u spomenutome roku početi će se primjenjivati odredbe iz Ugovora o koncesiji, sve u skladu s člankom 18. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17), odnosno one odredbe koje se odnose na ugovornu kaznu, navodi se u dopisu tvrtki Nacional, vlasniku restorana Benedikt upućenog 18. 12. 2020. godine.

 Nakon toga, koncesionar-prekršitelj je obavijestio Upravni odjel za pomorstvo i turizam SDŽ da kreće s uklanjanjem dijela objekata, dok je za nogometno igralište, teniska igrališta, tri armirano betonske konstrukcije, drvenu kućicu i nadstrešnicu kružnog oblika u tijeku izrada glavnog projekta temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Fotografija prije uklanjanja nelegalnog dijela objekta:

Fotografije: Društvo Marjan

Prilog:

- Dopis UO za turizam i pomorstvo koncesionaru Nacional d.o.o.

- Očitovanje koncesionara, tvrtke Nacional d.o.o.