U fokusu

Obustavljen postupak protiv vlasnika Nacionala d.o.o. na Benama jer je postupio po rješenju Državnog inspektorata i uklonio bespravno sagrađeni dio objekta

27. svibnja 2021.

Državni inspektorat RH, ured u Splitu, obustavio je postupak izvršenja svog prethodnog inspekcijskog rješenja od 16. siječnja 2021. godine jer je tvrtka Nacional d.o.o. koja drži restoran Va Bene, uklonila bespravno rekonstruirani dio postojeće poslovne građevine i to dogradnju tlocrtnih dimenzija cca 5x10 metara u prizemlju, dograđenu uz zapadno pročelje postojeće građevine izgrađene na posebno zaštićenom području - pomorskom i kulturnom dobru, u uvali Bene na području park šume Marjan.

Rješenje o obustavi postupka izvršenja inspekcijskog rješenja donesen je 5. svibnja nakon što su 29. travnja 2021. godine inspektori obavili kontrolni inspekcijski pregled i utvrdili da je postupljeno po rješenju o uklanjanju.

Podsjetimo, nakon to je u siječnju Splitsko-dalmatinska županija zaprimila rješenje Državnog inspektorata, Građevinske inspekcije da nepoznata osoba ukloni bespravno izgrađeni dio poslovne zgrade (restorana), Upravni odjel za turizam i pomorstvo je naložio koncesionaru National d.o.o. da postupi po rješenju. Koncesionar je to i učinio te u zadanom roku uklonio bespravno rekonstruirani dio postojeće poslovne građevine.

Više o prvim potezima Državnog inspektorata i tvrtke Nacional d.o.o. na poveznici https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/u-fokusu-clanak/ArtMID/3450/ArticleID/30232/Po-nalogu-Dr%c5%beavnog-inspektorata-RH-koncesionar-vlasnik-restorana-Benedikt-na-Benama-uklonio-dio-nelegalnih-objekata