U fokusu

Devastacije pomorskog dobra u Bolu: Uzurpirali Zlatni rat i grade privatnu plažu

3. srpnja 2020.

Vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19) mnogi ilegalni graditelji i uzurpatori prepoznali su kao idealno za bespravnu gradnju i gospodarske aktivnosti bez pravnog osnova na području pomorskog dobra. Najnoviji primjeri su u Bolu na Braču u blizini i na samoj plaži Zlatni rat, prepoznatljivom simbolu i biseru hrvatskog Jadrana. Prijave o tim događanjima, stigle su Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije putem online aplikacije projekta "Pomorsko je dobro" a evidentiralo ih je i komunalno redarstvo Općine Bol.

Naime, nekoliko prijava odnosi se na korištenje pomorskog dobra bez pravne osnove na samom vrhu plaže Zlatni rat gdje se, kako se navodi u jednoj od prijava, uvođenje djelatnosti kitesurfinga mimo koncesijskog odobrenja pokušava progurati "na mala vrata" kao trotjedni humanitarni događaj u organizaciji Kluba jedriličara na dasci Bol i u suradnji sa slovenskim partnerom koji to čak oglašava i prodaje aranžmane za Zlatni rat na svojim web stranicama. Ovom prigodom ističemo kako kitesurfing nije obuhvaćen koncesijskim odobrenjem koje ima organizator jer predstavlja opasnost za kupače te nije u skladu s uvjetima zaštite okoliša i Planom upravljanja pomorskim dobrom Općine Bol. No, bez obzira na to, na samom vrhu Zlatnog rata je "niknula" oznaka zabrane kupanja zbog "zone kitesurfinga".

Osim tog primjera, na području Bjenaćica pored mosta "Mali rat", općina Bol, devastirana je morska obala i podmorje s oko 30-tak kubika nasutog betona i tucanika kako bi se napravila ilegalna, privatna plaža. Komunalni redar evidentirao je nezakonite radove.

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije o oba navedena slučaja devastacije pomorskog dobra obavijestio je nadležne inspekcijske službe i čeka njihovo postupanje sukladno zakonskim ovlastima te kažnjavanje devastatora pomorskog dobra.