U fokusu

Općina Dugi Rat postavila zapreke na na ulazu u nezakonitu lučicu na granici Sumpetra i Suhog Potoka

2. lipnja 2020.

Nakon prijava devastacija pomorskog dobra na području općine Dugi Rat i obavještavanja nadleženih inspekcijskih službi, Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije dobio je obavijest općinskih predstavnika da su 27. svibnja 2020. godine na ulazu u nezakonitu lučicu na granici Sumpetra i Suhog Potoka, postavili betonsku zapreku.

Više o spomenutoj devastaciji na poveznici: https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/u-fokusu-clanak/ArtMID/3450/ArticleID/25594/Novi-slu%c4%8dajevi-devastacija-pomorskog-dobra-na-podru%c4%8dju-Dugog-Rata