U fokusu

Pomoć koncesionarima u doba korone - S. Čogelja: Stalni dio koncesijske naknade za 2020. u tri obroka

14. srpnja 2020.

Među točkama 32. sjednice Županijske skupštine SDŽ bio je prijedlog posebnih mjera za koncesije na pomorskom dobru u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ Stipe Čogelja obrazložio je prijedlog.

– Predlažemo da se za sve koncesije na pomorskom dobru kojima je davatelj koncesije Splitsko-dalmatinska županija, sukladno ugovorima o koncesijama, određuje da se stalni dio koncesijske naknade za 2020. godinu od koncesionara koji imaju koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje može naplatiti u 3 tri obroka.

Tako bi 1. obrok dospio na naplatu do 1. rujna 2020. godine, drugi do 1. rujna 2021. godine i treći do 1. rujna 2022. godine.

Radi se o svojevrsnom moratoriju na fiksni dio koncesijske naknade – kazao je Čogelja.

Prijedlog je prihvaćen s 30 glasova za.

Izvor: Dalmacija danas