U fokusu

"Pomorsko je dobro" na Forumu Asocijacije pomorskih muzeja u Barceloni

11. listopada 2021.

Projekt Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije "Pomorsko je dobro" predstavljen je na 26. Forumu Asocijacije pomorskih muzeja održanom u Pomorskom muzeju u Barceloni od 07. do 09. listopada 2021.

O ciljevima i dobrobitima projekta "Pomorsko je dobro" na skupu je govorio ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja iz Splita Ljubomir Radić koji je tom prigodom predstavio i Program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko dalmatinske županije.

Prije više od dvadesetak godina na skupu muzeologa koji se bave pomorskom baštinom, odlučeno je osnovati Asocijaciju pomorskih muzeja Mediterana (AMMM). U sklopu foruma, svake godine, razmjenjuju se iskustva i dobre prakse u zaštiti i predstavljanju pomorske baštine.

Glavna tema 26. foruma AMMM bila je "Nematerijalna kulturna baština" i u sklopu nje sudionici su raspravljali o pomorskim muzejima kao aktivnim agentima koji imaju važnu ulogu u očuvanju ove baštine. Oni provode radove analize, istraživanja i dokumentacije te šire neopipljive kulturne manifestacije povezane sa svojim zbirkama i temama. Međutim, oni mogu biti u opasnosti od otuđenja od izvornog konteksta stvaranja i razvoja ovih kulturnih manifestacija. Iz tog razloga važno je ojačati odnos između muzeja i nositelja ove baštine kako bi se uspostavila bogata i dinamična razmjena.