U fokusu

Predstavljen vodič podmorskih lokaliteta za ekskluzivni turizam

13. veljače 2020.

Kulturno-turistički vodič "Podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije", prvu publikaciju te vrste u Hrvatskoj koju je financirala Splitsko-dalmatinska županija, predstavljen je danas u zgradi Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ). Vodič je tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku.

O ovom hvale vrijednom projektu realiziranom u okviru programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ, na predstavljanju su govorili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ Stipe Čogelja i direktor Turističke zajednice Joško Stella, a sam vodič su prezentirali njegovi autori - arheolozi Saša Denegri i Silva Kukoč te Tea Katunarić Kirjakov, arheologinja i povjesničarka umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.

U podmorju Splitsko-Dalmatinske županije nalazi se više od 200 podvodnih arheoloških lokaliteta, od pojedinačnih izoliranih nalaza sitnih artefakata do očuvanih brodoloma sa teretima amfora te olupina brodova i aviona iz vremena drugog svjetskog rata.

Potreba za stvaranjem istinskog doživljaja srednjodalmatinske pomorske tradicije prožete nizom stoljeća, rezultiralo je u 2019. godini "Programom razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije". Cilj Programa je promicanje pomorskog identiteta srednje Dalmacije kroz kulturno-povijesni turizam držeći se pri tome načela održivog razvoja turizma te:

 • stvoriti  ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva
 • promocija projekta "Pomorsko je dobro"
 • ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva
 • promicati znanstvena postignuća i znanstvena istraživanja u području pomorstva
 • promicati povijesne i prirodne vrijednosti i pomorsku baštinu Splitsko – dalmatinske županije
 • siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura
 • poticanje primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša te smanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata
 • međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafati) 
 • objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje
 • očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva
 • edukacija lokalnog stanovništva

Jedan od hvale vrijednih projekata u sklopu programa je izrada kulturno-povijesnog vodiča "Podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije" (kulturno-turistički vodič), čime se emitivnim turističkim tržištima želi približi i ovaj segment baštine na razini prezentacije destinacije srednje Dalmacije.

U kulturno-turističkom vodiču podvodne baštine Splitsko-dalmatinske županije prezentirano je 28 podvodnih lokaliteta te tri muzejske zbirke sa podvodnim arheološkim nalazima. Vodič je koncipiran na način da je akvatorij Splitsko-dalmatinske županije podijeljen na pet geografskih područja (akvatorij Splita i Kaštelanski zaljev, akvatorij otoka Brača, akvatorij otoka Šolte, akvatorij otoka Hvara, akvatorij otoka Visa i Palagruže), a obuhvaćeno je razdoblje od prapovijesti do drugog svjetskog rata.

U posebnom odjeljku obrađena je i Viška bitka kao najznačajnija pomorska bitka na Jadranu te tri olupine koje su sudjelovale u bitci kao jedne od najznačajniji podvodnih nalaza na Jadranu.  Tijekom izrade vodiča vodilo se računa da u njemu budu zastupljene različite vrste kulturnih dobara iz svih povijesnih razdoblja, pokrivajući pritom cijeli akvatorij županije (antički ostaci arhitekture  i brodolomi, kasno srednjovjekovni brodolomi te ostaci novovjekovnih olupina i aviona iz drugog svjetskog rata). Osim povijesnih i geografskih informacija za svaki lokalitet je navedena i njegova dubina te dostupnost za posjetitelje. 

Odabrani podvodni lokaliteti za potrebe turističke valorizacije odnose na razdoblje od antike do novog doba. Tu treba ubrojiti i istraživanje negdašnje luke grčke kolonije Faros (Stari Grad), što je također sufinancirano iz istog programa.   

Pored navedenog, a na tragu razvoja selektivnih oblika turizma koje provodi Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, u 2020. godini predviđeno je sufinanciranje projekta istraživanja novopronađenog (otkriven 2018. godine) rimskog antičkog brodolom kod otoka Šćedra. Radi se o jedinstvenom lokalitetu takvog tipa u našoj županiji jer je pronađen u cijelosti sačuvan rimski teret amfora antičkog brodoloma iz 2. / 1. st. pr. Krista. 

Poveznica za preuzimanje: https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?language=hr-HR&Command=Core_Download&EntryId=6694&PortalId=4&TabId=1451