U fokusu

Spriječena devastacija pomorskog dobra na području Vičje luke u općini Sutivan

2. travnja 2020.

Vrijeme krize uzrokovane epidemijom koronavirusa (COVID-19), ograničenog kretanja i samoizolacije dijela građana, za zlonamjerne pojedince samo je još jedna prilika da pokušaju "loviti u mutnom", odnosno zloupotrijebiti nastalu situaciju za različite nezakonitosti. Posljednja u nizu je devastacija pomorskog dobra na području Vičje luke u općini Sutivan.

Naime, državljanin Švedske posljednjih je dana započeo radove na izgradnji muleta. Dojavu o nezakonitim aktivnostima zaprimio je Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije putem online formulara - https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/Aktiviraj-se. Odmah po zaprimljenoj prijavi, reagirala su nadležna tijela Splitsko-dalmatinske županije i obavijestila Općinu Sutivan i nadležnu Lučku kapetaniju nakon čega su radovi obustavljeni.

Protiv počinitelja nezakonite devastacije pomorskog dobra, državljanina Švedske, pokrenut će se zakonom predviđeni postupci.