U fokusu

Supetrvs Hoteli radili bez dozvole na pomorskom dobru

20. lipnja 2020.

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinska županije zaprimio je 15. lipnja 2020. godine prijavu prema kojoj su se u Supetru na Braču, na dijelu pomorskog dobra koje je pod koncesijom te dijelu pomorskog dobra koje nije pod koncesijom, obavljali radovi, odnosno nasipani su geotekstil i tucanik bez odobrenja jedinice lokalne samouprave i SDŽ kao davatelja koncesije.

Kako je utvrđeno da za navedene radove koncesionar, odnosno investitor nema potrebne dozvole te je postavio metalne stupove i ograde onemogućivši time pristup pomorskom dobru svima pod jednakim uvjetima, Supetrvs Hotelima poslano je upozorenje kojim se traži da na dijelu plaže Groblje - Vela Luka u roku od 4 sata ukloni ogradu koja sprječava pristup pomorskom dobru, a u roku od osam dana da obrazloži postavljanje geotekstila i tucanika na koncesijskom području bez odobrenja nadležnih institucija.

 

- Ukoliko ne postupite i ne uklonite navedene nedostatke u spomenutom roku, počet će se primjenjivati odredbe iz Ugovora o koncesiji u skladu s člankom 18. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, odnosno odredbe koje se odnose na ugovornu kaznu, navodi se u dopisu kojeg potpisuje pročelnik UO za turizam i pomorstvo SDŽ Stipe Čogelja.

Nakon zaprimljenog dopisa, iz Supetrvs Hotela stigao je odgovor elektroničkom poštom u kojem se navodi da je ograda uklonjena u zadanom roku te su dostavljene i fotografije s mjesta događaja.