U fokusu

Županijska skupština jednoglasno usvojila Obalni plan Splitsko-dalmatinske županije s Akcijskim planom za provedbu smjernica i preporuka - Ključan razvojni dokument SDŽ

27. rujna 2021.

Skupština Splitsko-dalmatinske županije danas je jednoglasno usvojila Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Obalni plan SDŽ) s Akcijskim planom za provedbu i razvojnim projektima za financiranje u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. godine.

Svjesna s jedne strane brojnih postojećih i dolazećih izazova, a s druge strane mogućnosti za unapređenje upravljanja razvojnim procesima u svom obalnom području u smjeru održivosti, veće otpornosti i učinkovitosti u korištenju raspoloživih prirodnih i ljudskih resursa, uključujući i mogućnosti koje pružaju EU fondovi raspoloživi u narednom razdoblju, Splitsko-dalmatinska županija je inicirala izradu svog Obalnog plana kao studijsko-planskog dokumenta čija je zadaća informirati donosioce razvojnih odluka i sve dionike razvoja u obalnom području o stanju, postojećim izazovima, predstojećim rizicima i preporučenim upravljačkim i razvojnim smjerovima i praksama. Jedan od razloga za izradu dokumenta svakako je i slijeđenje preporuka Protokola o Integralnom upravljanju obalnim područjem na Mediteranu i dobre prakse upravljanja obalnim područjima, s ciljem njegovog očuvanja, održivog i otpornog razvoja.

Obalni plan je dokument strukturiran na način koji će omogućiti njegovo lakše i češće korištenje od što šireg kruga dionika, naročito onih koji su u poziciji da vode, koordiniraju ili sudjeluju u pripremi planova i donošenju razvojnih odluka. Prije njegove izrade, provedena je preliminarna analiza kojom su određena prioritetna problemska područja za detaljniju obradu kao što je održivost prostornog razvoja, planiranje i upravljanje razvojem na pomorskom dobru, prilagodba i jačanje otpornosti na utjecaje klimatskih promjena, održivo upravljanje i zaštita krajobraza, onečišćenje okoliša i degradacija prirodnih resursa, izazov izbjegavanja zamke turističke rentne monokulturne ekonomije i poticanje uravnoteženog, održivog , otpornog razvoja te učinkovitost upravljanja obalnim područjem SDŽ.

Kao ključna predstojeća prilika za dodatno predstavljanje i diskusije zaključaka i preporuka Plana prepoznati su participativni procesi pripreme Planova razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta nova generacije krovnih akata strateškog planiranja prva su i vrlo skora prilika i za ugradnju smjernica i preporuka iz ovog dokumenta u Planove s višom operativno obvezujućom snagom.

U prijedlogu Akcijskog plana za provedbu smjernica i preporuka indikativnog Obalnog plana, predložene su ukupno 34 aktivnosti, od kojih se dio odnosi na izgradnju sustava i jačanje kapaciteta za učinkovito upravljanje razvojem u obalnom području županije, a drugi na pilot projekte kojima će se demonstrirati preporučane prakse i rješenja.

Konačno, osnovna svrha plana, osim informiranja i davanja preporuka i smjernica, je i da potakne dublju i širu diskusiju o važnim razvojnim temama koje predstavlja, te tako osigura svoje trajno dorađivanje, produbljivanje, prilagođavanje, odnosno svoju trajnu aktualnost u formi „živog dokumenta“. Izazovi su brojni, teme nisu jednostavne, svijet se ubrzava i vremena za udubljivanje je sve manje, ali vrijedi se potruditi, jer odlukama koje donosimo danas oblikujemo naše sutra, i zato je važno da te odluke budu što informiranije, dalekovidnije, promišljenije i mudrije.

Izrađivač Obalnog plana je Zadruga Granum Salis (s vanjskim suradnicima) s kojom je sklopljen ugovor nakon provedenog postupka javne nabave, a u njegovoj izradi sudjelovalo je i projektni tim ua praćenje izrade plana koje je imenovao župan Blaženko Boban, a čine ga članovi iz županijskih upravnih odjela (UO za turizam i pomorstvo, UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, UO za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša), te stručnih institucija (Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SDŽ, JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ, Turistička zajednica SDŽ), obrazovnih ustanova (Pomorski fakultet u Sveučilišta u Splitu) i predstavnika međunarodnih /organizacija programa (PAP/RAC).

Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije (Obalni plan SDŽ)