Informativno

POMORSKO DOBRo U FOKUSU

Edukacija i aktualnosti o
pomorskom dobru.

U fokusu

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti za izgradnju sustava
za transparentnije upravljanje
pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Što je pomorsko dobro?

Pomorsko dobro čine more i pripadajući obalni pojas uz more koji imaju status općeg dobra te je na uporabi svima sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Više »

Što spada pod dohranu plaže?

Tehničko održavanje plaže odnosi se na dohranu plaže koja se radi u sklopu tehničkog održavanja postojećih plaža, prirodnih ili djelomično nasutih ili uređenih nasutih plaža

Više »

Kako se uključiti?

Projektom „Pomorsko je dobro“ za očuvanje pomorskog dobra želimo
potaknuti građane i institucije na još aktivniju zaštitu pomorskog dobra.

Educiraj se

Naučite sve razlike između koncesija i koncesijskih odobrenja te što sve podrazumijeva devastacija pomorskog dobra.

Informiraj se

Saznajte sve o planovima upravljanja pomorskim dobrom u svojoj zajednici i provjerite prava i obveze koncesionara.

Aktiviraj se

Ako imate saznanja o nezakonitostima, prijavite devastaciju pomorskog dobra jer pomorsko je dobro – naše dobro.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email