Čak 22 prijave devastacija pomorskog dobra u prvih mjesec dana rada portala “Pomorsko je dobro”

U samo mjesec dana rada web portala “Pomorsko je dobro” (https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/), istoimenog projekta Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) kojeg implementira Upravni odjel za turizam i pomorstvo SDŽ, građani su putem online formulara prijavili ukupno 22 slučaja devastacije pomorskog dobra. Među te 22 prijave, najviše ih je iz kategorija neovlaštenih radova i ilegalnog odlaganja građevinskog otpada na pomorskom dobru.

Kontat forma za online prijave devastacija pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije nalazi se na web adresi: https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/aktiviraj-se/. Sve prijave, sukladno svojoj prirodi/kategoriji, automatski su proslijeđene na adrese nadležnih inspekcija i drugih tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Lučke kapetanije i Carinske uprave.

Osim prijava devastacija, na portalu “Pomorsko je dobro”, u rubrici “U fokusu”, prvi put u Hrvatskoj se uz objašnjenja i u izvorniku objavljuju mišljenja i tumačenja nadležnih tijela državne i regionalne uprave s uputama za što precizniju implementaciju zakona i propisa koji reguliraju sve vezano uz odgovorno upravljanje pomorskim dobrom. Ova tumačenja odnose se na konkretne nejasne ili dvojbene situacije na terenu te na njih očitovanja nadležnih tijela Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Građevinske inspekcije), Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture i Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije. Ovim je uvelike olakšan posao predstavnicima jedinica lokalne samouprave, gradova i općina, koji često imaju dileme kako na terenu implementirati neki zakon ili propis s jasnim razgraničenjem ovlasti pojedinih subjekata koji sudjeluju u poslovnima upravljanja pomorskim dobrom.

Podsjećamo, na web portalu nalazi se i prvi online registar s pretraživačem kojim je omogućena pretraga svih danih koncesija i koncesijskih odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sa zadovoljstvom konstatiramo kako su podaci o aktivnostima na web portalu “Pomorsko je dobro” najbolji dokaz potrebe transparentnog rada tijela regionalne i lokalne samouprave koja se na ovaj način u javnosti percipiraju kao servis na usluzi svim svojim građanima.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top