POMORSKO DOBRO U FOKUSU

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti za izgradnju sustava za transparentnije upravljanje 
pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Edukativnom akcijom "Čuvari mora" SDŽ u OŠ Strožanac-Podstrana obilježila Mediteranski dan obale
UPA Rostrum uz potporu SDŽ organizirala ekološku akciju čišćenja podmorja na Drveniku Velikom
Strogi nadzor i konstantan dijalog s lokalnom zajednicom ključ su zaštite Paklenih otoka
Ronilačka eko akcija na Biokovu
Aktualno stanje i budućnost Paklenih otoka - glavna tema stručnog skupa u hvarskoj Lođi
Održana završna konferencija projekta ‘Eureka‘, raspravljalo se o reorganizaciji plovidbe u Jadranu
Odluka o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u SDŽ
Alen Soldo: U zadnja tri desetljeća zabilježen je dolazak 46 novih vrsta riba u Jadransko more
More nije smeće! Uz potporu SDŽ, održana ekološka akcija čišćenja podmorja Stobreča
Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade u subotu, uz potporu SDŽ, organizira ekološku akciju čišćenja podmorja Stobreča
UZ sufinanciranje SDŽ, Grad Makarska rekonstruira postojeći oborinski ispust "Biokovka"
Kod Hvara snimljena skupina kitova
1345678910Zadnji