Međunarodna konferencija "Naše more 2019." u Dubrovniku

            “Naše more”  je međunarodni znanstveni časopis o pomorstvu i tehnologiji iz Dubrovnika koji 2019. godine slavi svoju stotu godišnjicu od utemeljenja. Smatra se najstarijim hrvatskim znanstvenim časopisom iz područja pomorstva, a među najstarijima je i u svijetu.             U prigodi stoljeća njegova postojanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel, organizira Međunarodnu konferenciju "Naše more 2019.", koja će se održati u Dubrovniku od 17. do 18. listopada 2019. ...

            “Naše more”  je međunarodni znanstveni časopis o pomorstvu i tehnologiji iz Dubrovnika koji 2019. godine slavi svoju stotu godišnjicu od utemeljenja. Smatra se najstarijim hrvatskim znanstvenim časopisom iz područja pomorstva, a među najstarijima je i u svijetu.

            U prigodi stoljeća njegova postojanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel, organizira Međunarodnu konferenciju "Naše more 2019.", koja će se održati u Dubrovniku od 17. do 18. listopada 2019. Konferencija ima za cilj okupiti vodeće akademske znanstvenike, istraživače, znanstvenike istraživače i praktičare da razmijene svoja vlastita iskustva i rezultate istraživanja o svim aspektima pomorskih znanosti i tehnologije.

            Mr. sc. Željko Mišić je koautor rada “The maximum duration of a concession for marinas in Croatia and Comparative laws” koji je od međunarodnog uredništva prihvaćen za prezentaciju i publikaciju na spomenutoj Međunarodnoj konferenciji.

            Pitanje trajanja koncesija na pomorskom dobru, poglavito u marinama kao lukama nautičkog turizma izuzetno je važno za Republiku Hrvatsku, pa time i za Splitsko-dalmatinsku županiju. Uređuje ga Zakon o koncesijama i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, drugi hrvatski pravni propisi, te propisi Europske unije.

            Pomorsko dobro koje obuhvaća jednu trećinu teritorija Republike Hrvatske u fokusu je zanimanja i portala “Pomorsko je dobro” čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija. Cilj ovog Portala je edukacija i zaštita prirodnog i gospodarskog resursa na području najveće hrvatske županije.

            Stoga, rad mr. sc. Mišića, kao i njegovo sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku predstavljaju doprinos razvoju pravne misli i prakse iz područja pomorskog dobra.

http://www.nasemore.com/conference/