Predstavljene Smjernice za unaprjeđenje plana upravljanja obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u dijelu erozija plaža

Javna ustanova  RERA S.D. je 29. lipnja 2023. organizirala predstavljanje Smjernica za unaprjeđenje plana upravljanja obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u dijelu erozija plaža, jednog od glavnih rezultata projekta AdriaClim, strateškog projekta iz Programa Italija Hrvatska 2014.-2020. kojeg JU RERA S.D. provodi s još 18 hrvatskih i talijanskih partnera, a bavi se unaprjeđenjem postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Tako je JU RERA S.D., nakon analize svih relevantnih strateških dokumenata u području klimatskih promjena i obalnog pojasa Jadranskog mora, odlučila u suradnji sa SDŽ, unaprijediti Obalni plan SDŽ i izraditi  Smjernice za unaprjeđenje plana upravljanja obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u dijelu erozija plaža. Koordinacijsko vijeće zaduženo za izradu Obalnog plana SDŽ, odabralo je pet pilot lokacija na temelju kojih će se izraditi Smjernice: plaža Zlatni Rat (Bol), plaža Stiniva (Vis), plaže u Podstrani, plaža u Podgori te plaža Kašjuni u Splitu. Izrađivač Smjernica je tvrtka Obala Split d.o.o., čiji su predstavnici Goran Vego i Željan Pernat, u suradnji s projektnim timom AdriaClim projekta i pročelnicom UO Turizam i pomorstvo SDŽ, izradili ovaj vrijedan dokument. Jedan od razloga za donošenje ovog dokumenta je uvažavanje prvorazrednog značaja obalnog područja Splitsko-dalmatinske županije za njen razvoj s jedne, kao i ranjivosti i razvojnih ograničenja u tom području s druge strane, te slijeđenje preporuka Protokola o Integralnom upravljanju obalnim područjem na Mediteranu i dobre prakse upravljanja obalnim područjima, s ciljem njegovog očuvanja, održivog i otpornog razvoja.

Dokument - Smjernice za unaprjeđenje plana upravljanja obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u dijelu erozija plaža možete preuzeti ovdje.