Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 202

Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 202

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je Poziv za podnošenje prijava za financiranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Novost ove godine je da gradovi i općine svoje projekte prijavljuju online, putem aplikacije i bez potrebe slanja dokumentacije u papirnatom obliku.

Pravo sudjelovanja imaju lokalne samouprave (JLS) na području Splitsko-dalmatinske županije koje mogu prijaviti maksimalno dva projekta.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici SDŽ - https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sufinanciranje-projekata-na-pomorskom-dobru-temeljem-programa-sufinanciranja-projekata-na-pomorskom-dobru-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2022-godinu), odnosno do 14:00 sati 23. rujna 2022. godine.

Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava s propisanom dokumentacijom dostavljaju se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. Prijavitelji svoje prijave i popunjene obrasce dužni su ispuniti isključivo u elektroničkom obliku preko poveznice: https://creator.zoho.com/brcicd/sufprojekata-na-pomdobru-sdz

Korisnički računi za prijavu: test1.test1@dalmacija.hr ili test2.test2@dalmacija.hr ili

Lozinka za sve korisničke račune: Dalmacija1

Prijavnu dokumentaciju možete preuzeti i na poveznici portala Pomorsko je dobro - https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/natjecaji.