U tijeku je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području SDŽ

U tijeku je savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području SDŽ

Pravilnikom o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije propisuje se minimalni sadrža Odluke i Ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje, korištenje ili gradnju građevina, koncesiji na zahtjev i posebnu upotrebu pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, a u smislu uvjeta korištenja i održavanja pomorskog dobra, sigurnosti i održavanja reda na pomorskom dobru, mjerama i načinu kontrole osiguranja izvršenja ugovora o koncesiji, kao i sankcijama u slučaju kršenja ugovora o koncesiji, kršenju pripadajućih zakonskih propisa, pravilnika, uredbi ili odredbi Pravilnika.

U prethodnom razdoblju je spomenuto bilo regulirano odredbama Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 110/17)  koji je donijela Županijska skupština Splitsko – dalmatinske županije.

Donošenjem ovog Pravilnika usklađuje se sa odredbama novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23) koji je stupio na snagu 29.srpnja 2023. godine te danom stupanja prestaje važiti Pravilnik iz 2017. godine.

Savjetovanje s javnošću traje do 27. studenog 2023. godine a pristupiti se može putem sljedeće poveznice: https://www.dalmacija.hr/topnav/transparentnost/savjetovanje-s-javnoscu/otvorena-savjetovanja?EntryId=25949#file-list-title