Za čašu opušaka, besplatno pivo ili sok - I SDŽ se priključuje međunarodnoj akciji "Obala bez opušaka"

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je sve koncesionare na pomorskom dobru koji se bave ugostiteljskom i sličnom prodajnom djelatnošću da se pridruže globalno popularnoj ekološkoj i građanskoj kampanji "Obala bez opušaka" koja je krenula iz španjolske Estepone, a kojoj je cilj održati plaže, luke nautičkog turizma (marine, privezišta) i sportske luke čistima od opušaka. - Od Vas kao koncesionara traži se aktivno sudjelovanje u ovoj kampanji na način ...

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je sve koncesionare na pomorskom dobru koji se bave ugostiteljskom i sličnom prodajnom djelatnošću da se pridruže globalno popularnoj ekološkoj i građanskoj kampanji "Obala bez opušaka" koja je krenula iz španjolske Estepone, a kojoj je cilj održati plaže, luke nautičkog turizma (marine, privezišta) i sportske luke čistima od opušaka.

- Od Vas kao koncesionara traži se aktivno sudjelovanje u ovoj kampanji na način da kupače i korisnike usluga upoznate - informirate o potrebi održanja okoliša čistim putem promotivnih plakata koji će Vam biti dostavljeni. Na pomorskom dobru koje Vam je dodijeljeno u koncesiju, postavite papirnate pepeljare ili limenke (zdjelice, kantice i sl.) koje mogu služiti za pepeljari. Postavljanje plastičnih čaša i zdjelica za skupljanje opušaka nije dozvoljeno. Limenke i papirnate pepeljare mogu popunjavati svi zainteresirani kupači, ne samo pušači, na način da skupljaju opuške na pomorskom dobru. Popunjene limenke ili papirnate pepeljare napunjene opušcima se "zamijeniti" pićem za nagradu ako je koncesija dodijeljena za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ambulantne prodaje, stoji u dopisu kojega je Upravni odjel za turizam i pomorstvo uputio svim svojim koncesionarima.

Osim toga,neugašeni opušak često je uzročnik požara, pa bi se na ovaj način provodila i prevencija od požara.

- Splitsko-dalmatinska županija u okviru svojih mogućnosti, osigurat će sredstva kako bi se kampanja što uspješnije provela i to u vidu brošura, papirnatih pepeljara, plakata te medijske vidljivosti, navode u dopisu koncesionarima od kojih traže iskazivanje interesa za sudjelovanje u ovoj hvale vrijednoj kampanji putem dostavljenog im obrasca kojeg je moguće preuzeti i sa stranice www.pomorskodobro.hr.

Podsjećamo, kampanja "Obala bez opušaka" krenula je ovo ljeto iz Estepone, ljetovališta na jugu Španjolske. Kako bi svoje prekrasne pješčane plaže održali čistima, dosjetili su se i u suradnji s lokalnim ugostiteljima, svima koji donesu adekvatnu posudu napunjenu opušcima, daju besplatno pivo ili neko drugo osvježavajuće bezalkoholno piće. Popularna ekološka akcija kojom se, osim čistih plaža, štiti i podmorski svijet, brzo se proširila Mediteranom i stigla do naše obale.