Prvi korak ka učinkovitijoj koordinaciji i upravljanju pomorskim dobrom u SDŽ

Prvi put nakon što je kreiran portal “Pomorsko je dobro”, koji je po svojim karakteristikama i mogućnostima inovativan i prvi takav u Hrvatskoj, u prostorima Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) održan je radni sastanak koji predstavlja prvi korak ka učinkovitijoj koordinaciji i suradnji svih institucija uključenih u očuvanje i transparentno upravljanje pomorskim dobrom.

Na sastanku je prezentiran projekt i novoosnovani web portal “Pomorsko je dobro” (https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/) kojeg provodi Upravni odjel za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije kojim je građanima omogućen uvid u sve koncesije i koncesijska odobrenja na području SDŽ, a putem online obrasca koji se direktno prosljeđuje nadležnim inspekcijama, i mogućnost prijave nezakonitosti, zloupotrebe ili devastacije pomorskog dobra ukoliko o takvim radnjama imaju saznanja. Na sastanku, koji je održan točno mjesec dana od početka rada portala, iznesen je podatak da su u tom periodu na portalu zabilježene 22 prijave devastacije pomorskog dobra, od kojih se najveći broj odnosi na neovlaštene radove i ilegalno odlaganje građevinskog otpada.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Građevinske inspekcije, Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije, Lučke kapetanije, Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije, Porezne uprave, Carinske uprave, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Crvenog križa i Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije

Na sastanku je dogovoreno da će se sve institucije koje su uključene u odgovorno i transparentno upravljanje pomorskim dobrom umrežiti kroz Geografski informacijski sustav (GIS) sustav koji će uskoro također biti online na stranicama Splitsko-dalmatinske županije i web portalu “Pomorsko je dobro”, zajednički izlazak na teren te ubuduće redovno, kvartalno održavanje ovakvih koordinacijskih sastanaka.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top