Prvo savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse” 14. lipnja u Splitu

Prvo savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse” 14. lipnja u Splitu

Prvo stručno savjetovanje “Koncesije i koncesijska odobrenja danas (osnovne sličnosti i razlike) – aktualnosti zakonodavstva i prakse”, održat će se 14. lipnja 2019. godine s početkom u 8:30 sati u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Split (HGK-ŽKS) u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Udruge pravnika u gospodarstvu Split (UPGS) te pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) i HGK-ŽKS.

Predviđene teme savjetovanja su “Postupak davanja koncesija na pomorskom dobru”, “Postupak davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru”, “Sporni aspekti dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u upravno sudskoj praksi” i “Buduće izmjene postupka davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru”. Predavači stručnog savjetovanja su prof. dr. Dragan Bolanča, predsjednik UPGS, dr. sc. Nina Perko, načelnica sektora upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom MMPI, Julija Vladušić, zamjenica Općinske državne odvjetnice u Splitu i Silvio Čović, predsjednik Upravnog suda u Splitu.

Cilj savjetovanja je pružiti adekvatne odgovore na aktualnu zakonodavnu aktivnost Republike Hrvatske te dosadašnju praksu u materiji koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, pa je ovo savjetovanje namijenjeno predstavnicima lokalne samouprave i regionalne uprave, sucima, državnim odvjetnicima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, postojećim i budućim davateljima koncesija (koncedentima), postojećim i budućim ovlaštenicima koncesija (koncesionarima), sadašnjim i budućim korisnicima koncesijskih odobrenja, pomorskim znanstvenicima i stručnjacima u materiji pomorskog dobra, te svim drugim osobama zainteresiranim za ovu složenu materiju.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top