Splitsko-dalmatinska županija danas raspisala Natječaj za financiranje projekata “Pomorska baština”

Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ), Upravni odjel za turizam i pomorstvo, danas je raspisao natječaj “Pomorska baština” za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ u 2019. godini. Predmet natječaja je promocija, zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta “Pomorsko je dobro”. Natječaj je objavljen do 26.4.2019. na stranici www.dalmacija.hr, a pravo prijave imaju udruge, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke zajednice, javne ustanove, trgovačka društva i obrti koji su prijavljeni na području Splitsko-dalmatinske županije.

Ciljevi Natječaja „Pomorska baština“ su:

 • stvoriti  ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva,
 • promocija projekta “Pomorsko je dobro”,
 • očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva,
 • promicati znanstvena postignuća i znanstvena istraživanja u području pomorstva,
 • promicati povijesne i prirodne vrijednosti i pomorsku baštinu Splitsko – dalmatinske županije,
 • siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura,
 • poticanje primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša tesmanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata,
 • međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafati),
 • objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje,
 • očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva i
 • edukacija lokalnog stanovništva.

Cjeloviti natječaj i kriteriji odabira mogu se preuzeti na linku:
https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/17067/natjecaj-za-financiranje-projekata-iz-podrucja-razvoja-zastite-i-valorizacjie-pomorske-bastine-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-u-2019-godini

Sva pitanja prijavitelja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: tina.martinic@dalmacija.hr.

Podijeli sadržaj

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top