Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet

Kontakt

Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma i pomorstva

O nama

Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma i pomorstva: 

  • prati stanje u području turizma i pomorstva, 
  • izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela s ciljem boljeg i ravnomjernijeg razvoja županije, 
  • prati, analizira i provodi strategije razvoja turizma,
  • prati, analizira i predlaže plan i strategiju upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije, 
  • predlaže i stručno razrađuje planove izgradnje objekata na pomorskom dobru na području županije te sudjeluje u izradi prostornog plana županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom i lučkom infrastrukturom, 
  • prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje njihove prisilne naplate, 
  • prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. 

Preuzmite knjigu standarda i bannere.

Posjetite nas

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet
Domovinskog rata 2, 21 000 Split

Prijavite devastaciju

Ukoliko imate saznanja o nezakonitostima, prijavite devastaciju, jer pomorsko je dobro – naše dobro.

Pročelnica

Matea Dorčić, dipl. iur. 
Pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet

Tehnička podrška za prijave

Ivan Šarić, dipl. iur.
Viši stručni suradnik