Devastacije pomorskog dobra u 2017. i 2018. godini

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je tijekom 2017. i 2018. godine ukupno 60 prijava o devastacijama pomorskog dobra. Prijave se jednim dijelom odnose na građevinske i slične radove na pomorskom dobru poput bespravne gradnje (najveći broj prijava), ilegalnog nasipanja plaža i mora te postavljanja pontona bez dozvola. Gospodarska korištenja pomorskog dobra bez pravnih osnova poput koncesija i koncesijskih odobrenja nalaze se na drugom mjestu po broju ...

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je tijekom 2017. i 2018. godine ukupno 60 prijava o devastacijama pomorskog dobra. Prijave se jednim dijelom odnose na građevinske i slične radove na pomorskom dobru poput bespravne gradnje (najveći broj prijava), ilegalnog nasipanja plaža i mora te postavljanja pontona bez dozvola. Gospodarska korištenja pomorskog dobra bez pravnih osnova poput koncesija i koncesijskih odobrenja nalaze se na drugom mjestu po broju zaprimljenih prijava. Ostatak prijava odnosi se na zlouporabe komunalnog veza, kršenja Plana upravljanja pomorskim dobrom, odlaganja građevinskog otpada, zlouporabe položaja i ovlasti, te remećenje javnog reda i mira.

 

Očuvajmo zajedno pomorsko dobro od devastacija. Molimo prijaviti sve radnje koje se čine ilegalne a nalaze se na pomorskom dobru, obrazac za prijavu nalazi se na linku.