Istraživanje podvodne arheološke baštine Općine Sućuraj, SDŽ sufinancirala kroz program razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ

Tijekom rujna 2023. godine u akvatoriju općine Sućuraj izvedena su podvodna arheološka istraživanja na nekoliko antičkih podvodnih lokaliteta. Ovim projektom nakon više godina pregledani su iznimno važni podvodni lokaliteti u podmorju akvatorija općine Sućuraj te je napravljena revizija nalazišta, nova fotodokumentacija i monitoring stanja lokaliteta.

Arheološko istraživanje izvela je tvrtka Kantharos d.o.o. iz Hvara. Projekt je sufinanciran proračunskim sredstvima Splitsko-dalmatinske županije u okviru Programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko – dalmatinske županije u 2023. godini.

Arheološki su pregledani lokaliteti Perna, Mlaska i Žukova. Ova kampanja podvodnih arheoloških istraživanja / rekognosciranja pokazala je kako podmorje akvatorija općine Sućuraj obiluje arheološkim ostacima brodoloma, sidrišta i pristaništa iz antičkog razdoblja. Iako je većina nalazišta u površinskim slojevima djelomično devastirana, u dubljim slojevima dna zasigurno je očuvan veliki broj cjelovitih ostatka amfora, drugog pokretnog arheološkog materijala te dijelova brodske konstrukcije. Na području općine Sućuraj nikada u prošlosti nisu bila obavljana podvodna rekognosciranja, sustavna podvodna arheološka istraživanja niti dokumentiranja podmorja i arheoloških lokaliteta što je velika šteta pošto je razvidno kako predmetni akvatorij obiluje vrijednim nalazima, a velika je  vjerojatnost da  se u njegovom podmorju krije još mnogo do sada nepoznatih lokaliteta koji budućim rekognosciranjima tek trebaju biti otkriveni.