Kad je nekretnina pomorsko dobro?

Je li baš svaka nekretnina uz more pomorsko dobro? Provjerite u našoj info grafici kako prepoznati nekretninu na pomorskom dobru.

Je li baš svaka nekretnina uz more pomorsko dobro? Provjerite u našoj info grafici kako prepoznati nekretninu na pomorskom dobru.