Koncesija i koncesijsko odobrenje - najvažnije razlike

Saznajte osnovne razlike između koncesija i koncesijskih odobrenja, tko ih izdaje, kome pripada prihod od naknada, te koji je postupak dodjele.

 

 

Saznajte osnovne razlike između koncesija i koncesijskih odobrenja, tko ih izdaje, kome pripada prihod od naknada, te koji je postupak dodjele.