Koncesija na pomorskom dobru - sve što trebate znati

Što je koncesija? Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili korištenje. Korisnici koncesija na pomorskom dobru mogu biti fizičke i pravne osobe. Prihode od naknada za koncesije ravnomjerno dijele jedinica lokalne samouprave, županija i država. Vrste koncesija na pomorskom dobru Koncesija za gospodarsko korištenje: plaže, luke posebne namjene kao što su marine, brodogradilišta, industrijske, ...

Što je koncesija?

Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili korištenje.

Korisnici koncesija na pomorskom dobru mogu biti fizičke i pravne osobe. Prihode od naknada za koncesije ravnomjerno dijele jedinica lokalne samouprave, županija i država.

Vrste koncesija na pomorskom dobru

 • Koncesija za gospodarsko korištenje: plaže, luke posebne namjene kao što su marine, brodogradilišta, industrijske, ribarske, sportske, sidrišta,  ribogojilišta i uzgajališta školjaka, ostalo (istezališta, privezališta, špilje)
 • Koncesija za posebnu upotrebu (komunalna infrastruktura: vodovod, kanalizacija, telefonija)

Tko izdaje koncesiju na pomorskom dobru?

Koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra te za korištenje i gradnju građevina odvažnosti za županiju daje Skupština Splitsko-dalmatinske županije na određeni rok do 20 godina, a prethodni postupak provodi Upravni odjel za turizam i pomorstvo.

Postupak dodjeljivanja koncesije

Postoje dvije vrste postupka dodjeljivanja koncesija za korištenje pomorskog dobra:

 • postupak davanja koncesija javnim prikupljanjem ponuda (objava poziva u Elektroničkom oglasniku javne nabave – samo za gospodarske subjekte) i
 • postupak davanja koncesija na zahtjev (za koncesije za posebnu upotrebu).

Nadležno tijelo za provođenje postupka dužno je u roku od 30 dana od zaprimanja pisma inicijative provjeriti sve relevantne činjenice vezane za traženu koncesiju i pripremiti dokumentaciju za javno prikupljanje ponuda i Županijsku skupštinu.

Zakonska regulativa i propisi prema važnosti primjene kod koncesija za pomorsko dobro

 1. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
 2. Zakon o koncesijama,
 3. Zakon o općem upravnom postupku
 4. Zakon o javnoj nabavi
 5. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom d
 • Sukladno presudi suda (kojeg)

Na koji vremenski period se izdaje koncesija?

Koncesija se uvijek dodjeljuje na rok do najviše 20 godina, a što odlukom o namjeri utvrđuje Županijska skupština na temelju nalaza i mišljenja stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije.

Kako se određuje naknada za koncesiju?

Naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od:

 • stalnog i
 • promjenjivog dijela.

Visina naknade se određuje polazeći od gospodarske opravdanosti, odnosno profitabilnosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra. Ostali čimbenici koji utječu na visinu naknade su:

 • procijenjeni stupnj ekološke ugroze,
 • prijetnje zdravlju ljudi i
 • zaštite interesa i sigurnosti RH.

Stručno tijelo radi analizu davanja koncesije.

Što regulira ugovor o koncesiji?

Po Zakonu o koncesijama, Ugovor o koncesiji sadržajno mora biti usklađen s odlukom o koncesiji i ne može se sklopiti prije isteka tzv. razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije.  Razdoblje mirovanja primjenjuje se i u slučaju zaprimanja samo jedne ponude.