Konferencija "Održivo upravljanje pomorskim dobrom" - 13. 05. 2019. u Splitu

"Održivo upravljanje pomorskim dobrom" naziv je konferencije koju 13. 05. 2019. godine, s početkom u 10:00 sati, u amfiteatru A02 na Pomorskom fakultetu u Splitu (Ruđera Boškovića 37), organiziraju Splitsko-dalmatinska županija i Pomorski fakultet u Splitu. Na konferenciji će se kroz panel rasprave uz sudjelovanje publike, razgovarati o izazovima u upravljanju pomorskim dobrom u dijelu koncesija i nautičkog turizma te će biti predstavljene izmjene novog Zakona o pomorskom dobru. U ...

"Održivo upravljanje pomorskim dobrom" naziv je konferencije koju 13. 05. 2019. godine, s početkom u 10:00 sati, u amfiteatru A02 na Pomorskom fakultetu u Splitu (Ruđera Boškovića 37), organiziraju Splitsko-dalmatinska županija i Pomorski fakultet u Splitu.

Na konferenciji će se kroz panel rasprave uz sudjelovanje publike, razgovarati o izazovima u upravljanju pomorskim dobrom u dijelu koncesija i nautičkog turizma te će biti predstavljene izmjene novog Zakona o pomorskom dobru.

U sklopu konferencije održat će se radni sastanak - edukativni panel s koncesionarima.

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Splitsko-dalmatinske županije, Policijske uprave SDŽ, Hrvatskog crvenog križa, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ, Porezne uprave,  Carinske uprave, Lučke kapetanije, Pomorskog fakulteta u Splitu, Marine Kaštela i Kampa Stobreč.

Ulaz na konferenciju je slobodan, a očekuje se oko 100 zainteresiranih posjetitelja.

Konferencija "Održivo upravljanje pomorskim dobrom" dio je projekta "Pomorsko je dobro" Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, koji se provodi s ciljem transparentnijeg, odgovornijeg i učinkovitijeg upravljanja i valorizacije pomorskog dobra, podrške jedinicama lokalne samouprave i uvođenja reda nad tim vrijednim resursom te njegove zaštite i očuvanja. Time je Splitsko-dalmatinska županija postala prva i za sada jedina u Hrvatskoj s javnim digitalnim registrom svih koncesija i koncesijskih odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koji su dostupni jednim klikom na mobitelu zainteresiranim pravnim osobama i građanima putem online pretraživača. Baza podataka digitalnog pretraživača sadrži više od 1400 mikrolokacija s koncesijama koje dodjeljuje Županija i koncesijskih odobrenja koja su u nadležnosti gradova i općina.

Prilog: Program konferencije