Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru za 2023. godinu

Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Rok za podnošenje projektnih prijedloga jedinica lokalne samouprave je 25. kolovoza 2023. godine do 14:00 sati i to online, putem aplikacije na poveznici https://creator.zoho.com/brcicd/sufprojekata-na-pomdobru-sdz.

Splitsko-dalmatinska županija ove godine će dodijeliti bespovratna financijska sredstva za razvoj javne infrastrukture na pomorskom dobru; sanaciju pomorskog dobra izvan luka i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezinu provedbu; prostorno-plansku i projektnu dokumentaciju za projekte na pomorskom dobru; educiranje, informiranje i senzibiliziranje dionika vezano uz teme koje se odnose na upravljanje pomorskim dobrom i održivo planiranje te za ostale razvojne projekte kojima se unaprjeđuje pomorsko dobro i povećava turistička i gospodarska resursna osnova, a koji doprinose razvoju konkurentnosti Splitsko -dalmatinske županije.

Bespovratna sredstva odobravat će se za sufinanciranje izrade tehničke projektne dokumentacije, studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata, urbanističkog plana uređenja, pripremu natječajne dokumentacije, izradu geodetskih elaborata za utvrđivanje prijedloga i za evidentiranje granica pomorskog dobra, organiziranje i provođenje radionica, edukacija, predavanja, okruglih stolova, postavljanje informativno-edukativnih ploča i sl. koje se odnose na teme upravljanja pomorskim dobrom i održivog planiranja ili izgradnju, dogradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili adaptaciju, nadohranu, uređenje i opremanje na pomorskom dobru, kao i za financiranje preostalog dijela sufinanciranja projektima koji već imaju pozitivnu odluku o odobrenju sredstava fondova EU i nacionalnih fondova.

 Odluka o odabiru projekata i raspodijeli sredstava biti će objavljena u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije i web stranici Županije www.dalmacija.hr.

Više o Javnom pozivu pogledajte na poveznici https://www.dalmacija.hr/natjecaji/program-sufinanciranja-projekata-na-pomorskom-dobru-na-podrucju-splitsko-dalmatinske-zupanije-za-2023-godinu.

Poveznica za preuzimanje natječajne dokumentacije.