Odluka o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u SDŽ

Odluka o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u SDŽ

„Županijski operativni centar Splitsko-dalmatinske županije je nadležno i odgovorno tijelo za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranja po Plana intervencija i za operativno sudjelovanje u provedbi nacionalnog i Subregionalnog plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

Suočeni sa dosadašnjim onečišćenjima mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji te iskustvom kako iznenadna onečišćenja mora mogu prouzročiti velike materijalne troškove, Županijski operativni centar Splitsko-dalmatinske županije je na svojoj sjednici predložio osnivanje Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Prema propisima Republike Hrvatske, u slučaju onečišćenja mora primjenjuje se Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 92/08) (dalje u tekstu: Plan) koji ne uređuje način financiranja županijskih planova intervencija. Dakle, način financiranja je ostavljen donositeljima plana na dispoziciju.

Tako primjerice ako onečišćenje prouzroči brod, brodica, jahta, cruiser itd. Planom je definirano kako će se aktiviranje i provedba Plana financirati od strane osiguratelja broda, za brod koji je izazvao onečišćenje.

Problem nastaje kad je onečišćivač nepoznat, a treba platiti nastale troškove sanacije. Dosadašnja iskustva sa onečišćenjima prouzročenim od strane nepoznatih počinitelja ukazuju na to kako njihove posljedice obično prelaze granice područja jedne do dvije priobalne jedinice lokalne samouprave. Troškovi saniranja takvih onečišćenja često prelaze mogućnosti financiranja pojedinih jedinica lokalne samouprave, pogotovo onih sa skromnijim proračunskim sredstvima.

Svjesni smo kako radi intenzivnog pomorskog prometa, gospodarskog i rekreativnog korištenja mora i priobalja postoji svakodnevna opasnost zagađenja mora i obalnog područja bilo koje od priobalnih jedinica lokalne samouprave.

S ciljem reguliranja tog pitanja Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 18. sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine donijela Odluku o osnivanju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Splitsko-dalmatinska županije je u proračunu za 2023. godinu osigurala sredstva za Fond koji bi služio kod  iznenadnih onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se pomoglo priobalnim jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Svi spomenuti troškovi sprječavanja, saniranja i zbrinjavanja onečišćenja su skupi i nedostižni za pojedine proračune jedinica lokalne samouprave, ali i samu Splitsko-dalmatinsku županiju. Ovim putem se solidarno

Sredstva koja se godišnje osiguravaju u Fondu ukupno iznose 166.360,00 Eura. Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje sa 39,89 % u iznosu od 66.360,00 Eura (sredstva osigurana u proračunu za 2023. godinu). Ovom Odlukom obuhvaćene su 32 priobalne jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije i ista snose 60,11 %,  odnosno 100.000,00 Eura na temelju sljedećih elemenata:

·       50 % sredstava prema duljini obalne linije,

·       50 % sredstava prema visini proračunskih sredstava.

Župan je donio Odluku o pojedinačnim udjelima priobalnih jedinica lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kojom je točno definirano koliko koja jedinica lokalne samouprave ima uplatiti u Fond te na koji način se troše sredstva iz Fonda, a sve u svrhu sprječavanja opasnosti koje nam prijete na našu prekrasnu obalu, a samim time i na naš turizam.“

Cjeloviti tekst odluke možete preuzeti ovdje