Održan sastanak Koordinacijskog i Savjetodavnog vijeća za integralno planiranje i upravljanje obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije

U organizaciji JU RERA SD i Splitsko-dalmatinske županije, 26. travnja 2023. u Hotelu Park, održan je radni sastanak Koordinacijskog i Savjetodavnog vijeća za integralno planiranje i upravljanje obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u svrhu predstavljanja radne verzije Smjernica za unaprjeđenje Plana upravljanja obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u dijelu erozija plaža.
 
Izrada spomenutih Smjernica je pokrenuta u sklopu provedbe projekta AdriaClim, koji je sufinanciran Programom Interreg Italija-Hrvatska 2014.—2020., a koji JU RERA SD provodi s još 18 hrvatskih i talijanskih partnera.  Jedan od glavnih ciljeva je izraditi znanstveno utemeljene smjernice za definiranje novih i ažuriranje postojećih regionalnih i lokalnih strategija prilagodbe i ublažavanja učinaka klimatskih promjena. Tako je JU RERA SD, nakon analize svih relevantnih strateških dokumenata u području klimatskih promjena i obalnog pojasa Jadranskog mora, odlučila u suradnji sa SDŽ izraditi  Smjernice za unaprjeđenje plana upravljanja obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije u dijelu erozija plaža. Savjetodavno vijeće predložilo je pet pilot lokacija na temelju kojih će se izraditi Smjernice: plaža Zlatni Rat (Bol), plaža Stiniva (Vis), plaže u Podstrani, Podgora te plaža Kašjuni u Splitu. Izrađivač Smjernica je tvrtka Obala Split d.o.o., čiji su predstavnici Goran Vego i Željan Pernat predstavili napredak izrade Smjernica i buduće aktivnosti u cilju pokretanja rasprave i finaliziranja dokumenta.
Na sastanku su sudjelovali i predstavnici jedinica lokalne samouprave čija su područja predložena kao pilot lokacije.
 
Prisutne je pozdravila i zahvalila na odazivu Marica Babić, zamjenica ravnatelja JU RERA SD.


Pročelnica UO za turizam i pomorstvo Matea Dorčić, također je pozdravila prisutne i izrazila zadovoljstvo što se projektnim aktivnostima radi na unaprjeđenju hvalevrijednog Obalnog plana SDŽ.
Nakon predstavljanja, članovi Koordinacijskog i Savjetodavnog vijeća su pokrenuli kvalitetnu raspravu koja je rezultirala dobrim prijedlozima za unaprijeđenije Smjernica te su se složili kako će iste biti vrijedan dokument za unaprjeđenje upravljanja obalnim pojasom.