Okrugli stol u sjedištu Europske komisije: Splitsko-dalmatinska županija okreće se održivom, zelenom i digitalnom turizmu

Europska komisija je u veljači ove godine predstavila 'Tranzicijski put za turizam', dokument koji utire put budućem europskom turističkom ekosustavu, odnosno stvaranju zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva. Dokument strukturiran u pet tematskih cjelina predlaže mjere u 27 područja, a navodi da je za tranziciju u zeleno i digitalno gospodarstvo otporno na nove izazove potrebno usavršavanje djelatnika u turizmu, stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, integrirano i održivo upravljanja destinacijama koje se temelji na podacima, kreiranje novih i inovativnih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva u turizam.

Temeljem 'Tranzicijskog puta za turizam' će se izraditi 'Europski plan za turizam 2030./2050.'

12. 09. 2022. godine održan je susret u glavnoj upravi Europske komisije za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća s Kirsti Ala-Mutka i Julijom Adesberger.

Prva prezentacija 'Tourism Transition Pathway' kao dokument koji je rađen upravo metodom bottom up, rezultat je višemjesečnog istraživanja i prikupljanja podataka , ali je dokument koji će se ažurirati i nadopunjavati u cilju stvaranja zelenog i održivog turizma.

Što još možemo učiniti u cilju održivog i zelenog turizma te kako koristiti digitalne alate, odgovoreno je upravo u prezentaciji dokumenta koji je zapravo 'poziv na djelovanje': dijelite informacije u vašim mrežama ili udrugama, počnite raspravu, odredite prioritete i sudjelujte u raspravama. 

Sudionici okruglog stola bile su i djelatnice Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije Tina Martinić i Marija Mladineo Nikolić koje su u DG Growu pojasnile kako se Splitsko-dalmatinska županija okreće održivom, zelenom i digitalnom turizmu da bi se osigurao rast turizma na svom području, i to ne samo izvan turističke sezone nego i u sezoni, na što ukazuju planirane aktivnosti, posebno u dijelu očuvanja pomorske baštine i pomorske infrastrukture općenito.

Ujedno su predstavile kulturno-turistički vodič "Podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije"  kojega je u okviru Natječaja za financiranje projekata iz programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području SDŽ financirala Splitsko-dalmatinska županija i prvi je takve vrste u Hrvatskoj.

More i podmorje županije ključni je resurs za razvoj održivog turizma, a posebno nautičkog, potrebno je održivo upravljati njegovim razvojem kako bi se očuvala kvaliteta mora, očuvanost obale, odnosno cijelog ekosustava podmorja.

Županija se razvojem nautičkog turizma sve više promovira kao važno i snažno turističko odredište te se u tom smislu želimo pozicionirati kao značajno nautičko odredište u Europi i Mediteranu, a sve na načelima održivog razvoja turizma.

Turizam Splitsko-dalmatinske županije bilježi kontinuiran rast turističkih dolazaka i noćenja uz istovremenu promjenu obilježja ponude i potražnje.

Održivi razvoj turizma koji je u funkciji kvalitete života lokalne zajednice te očuvanja kulturne i prirodne baštine tezi uspostaviti ravnotežu između profita te društvene i okolišne održivosti.

Kroz zajedništvo i suradnju odgovorno razvijamo turističke ponudu gdje uspješno spajamo inovativnost i profesionalnost s lokalnom kulturom, tradicijom i stilom života.