PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution

Početak provedbe projekta:      1.1.2019. Završetak provedbe projekta:  30.6.2021. Ukupna vrijednost projekta:     2,9 milijuna EUR Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije: 513.218,00 EUR Opći cilj projekta: Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije iznose 513.218,00 eura. Projekt ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura sufinancira se iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska.   Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA ...

Početak provedbe projekta:      1.1.2019.

Završetak provedbe projekta:  30.6.2021.

Ukupna vrijednost projekta:     2,9 milijuna EUR

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije: 513.218,00 EUR

Opći cilj projekta:

Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije iznose 513.218,00 eura. Projekt ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura sufinancira se iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska.   Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je vodeći partner na projektu. Uz njih, partneri s hrvatske strane su Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC, Splitsko-dalmatinska županija te Šibensko-kninska županija, dok su s talijanske strane partneri Consorzio Futuro in Ricerca, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta Po te Camera di Comercio di Bari.

Ciljevi projekta:

Glavni cilj PEPSEA projekta je razvoj sustava konačnog rješenja za događaje zagađenja u lukama i zaljevima. Plan intervencije uključivat će hitne intervencije i preventivne mjere kako bi se spriječilo onečišćenje mora kada je to moguće te smanjilo ako ga nije moguće izbjeći. Partneri će raditi izradi Registra zatvorenih dijelova mora koji su podložni opasnostima onečišćenja te na razvoju i primjeni metodologije za izradu detaljnih planova intervencija uz razvoj tehnologije za učinkovito čišćenje onečišćenja mora u zatvorenim dijelovima mora.

Aktivnosti:

Hrvatski i talijanski partneri nastojat će pridonijeti povećanju sigurnosti Jadranskog mora od prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uz posljedičnu korist za sektor ribarstva i turizma te s primjenjivim referentnim modelom i u drugim morima.

Više o projektu Joint_PEPESEA pogledajte na http://www.italy-croatia.eu/

European Regional Development Fund